ติดต่อเรา

ตั้งอยู่ที่  249 หมู่ที่ ๑ บ้านไฮหย่อง เทศบาลตำบล  ไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โทร/โทรสาร 042-771680   /  
E-mail : haiyong.gmail.com